VerenigingStichting

Samenstelling Bestuur Kingma Stichting

Lourens Oldersma voorzitter

Hylke Jan Kingma penningmeester / secretaris

Hugo ter Avest bestuurslid

Fred van Gelderen bestuurslid

Hylke Kingma bestuurslid