VerenigingStichting

Vereniging Familie Kingma

De Vereniging Familie Kingma is voor alle nakomelingen van Hylke Jans Kingma en Ytje Hayes. Het doel van de vereniging is de contacten tussen de nakomelingen te bevorderen en hun voortdurende geschiedenis - in brede zin - warm te houden.

De VFK doet dit door een Kingma Kroniek uit brengen met artikelen over de voortdurende geschiedenis van de nazaten in verleden en heden. Deze Kingma Kronieken worden misschien nog interessanter met uw bijdrage. Hiervoor kunt u contact opnemen via het e-mailadres mail@kingmakkum.nl.

Een maal per drie jaar organiseert de VFK een algemene ledenvergadering, vaak met een cultuurhistorisch accent en gelegenheid om even bij te praten. Om de circa 5 jaar wordt er een familiereunie georganiseerd. In 2015 heeft deze plaatsgevonden in Den Haag.

Ontstaansgeschiedenis

Toen de laatste Kingma uit Makkum vertrokken was en het huis dat Hylke Jans en Ytje Hayes in 1748 betrokken, niet meer als Kingmas Bank dienst deed, nam Tjeerd Herre Kingma *1915, het initiatief om familiehuis, familievoorwerpen, familiegeschiedenis en familie bij elkaar te houden door op 1 april 1964 de Kingma Stichting op te richten.

Hij stuurde een brief rond aan de hem bekende nazaten van Hylke Jans en Ytje Hayes en vroeg de geadresseerden om donateur van de nieuwe stichting te worden. Op een na reageerden alle neven en nichten positief. Het donateursbestand groeide omdat ook nakomelingen die Makkum uit het oog verloren hadden, graag toetraden.

In de loop van de tijd ontwikkelde de Kingma Stichting zich tot een stichting ten algemene nutte en daarom werd in 1991 besloten om de familieactiviteiten op te laten gaan in een aparte organisatie: de Vereniging Familie Kingma. De banden tussen stichting en vereniging bleven stevig aangehaald. Elk lid van de vereniging was tevens donateur van de stichting.

In 2008 is die band ook losgemaakt. De Kingma Stichting is, zonder Kingma-donateurs, een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) geworden en de Vereniging Familie Kingma is het ontmoetingspunt voor de nazaten van Hylke Jans en Ytje Hayes.

De VFK: de voortdurende geschiedenis van de nazaten van Hylke Jans en Ytje Hayes.