VerenigingStichting

Archief

Pakhuis Fortuin uit ZeeHet online-archief van de Familie Kingma heeft als doel het online ter beschikking stellen van documenten, verhalen, afbeeldingen en andere zaken die of nu in het papieren archief zijn opgenomen of in het bezit zijn van familieleden of derden.

Naast de Kingma Kronieken (het verenigingsblad van de familie Kingma) zijn relevante publicaties, artikelen en afbeeldingen te bekijken.

Leden van de Vereniging kunnen zelf artikelen en afbeeldingen aan deze website toevoegen. Mocht u niet beschikken over een inlogcode, neemt u dan contact op middels mail@kingmakkum.nl.

Kingma Kroniek

De Kingma Kroniek is het verenigingsblad van de familie Kingma. 

Publicaties

Lijst van boeken en publicaties die te maken hebben met de voortdurende geschiedenis van de nazaten van Hylke Jans Kingma en Ytje Hayes uit Makkum.

Artikelen

Overzicht van alle op deze site geplaatste artikelen. Dit is inclusief artikelen die zijn geplaatst in de kingma kroniek.

Afbeeldingen

De beeldcollectie bevat afbeeldingen van familieleden, voorwerpen, gebeurtenissen en gebouwen. Per afbeelding is bepaald of het publiek toegankelijk materiaal betreft. Mocht u afbeeldingen tegenkomen waaraan u meent rechten te kunnen ontlenen, of heeft u zelf interessant beeldmateriaal? Neem dan contact op via mail@kingmakkum.nl.