VerenigingStichting

Familie Kingma uit Makkum

Welkom op de website van de familie Kingma uit Makkum. De plek met alle informatie over de voortdurende geschiedenis van de voor- en nazaten van Hylke Jans Kingma (1708-1782) en zijn vrouw Ytje Hayes (1712-1798), stamouders van de Makkumer familie Kingma.

Portret Hylke Jans KingmaPortret Ytje HayesHylke Jans was schipper, scheepsbouwer, reder, koopman en bouwde in 1764 de oliemolen 'Het Fortuin uit Zee' in Makkum nadat hij niet meer op zee voer. De oliemolen is na hem door vele generaties voortgezet en hieruit is Kingma's Bank voortgekomen. Twee eeuwen, vele verhalen en voorwerpen later werd op 1 april 1964 de Kingma Stichting opgericht.

In 1991 is daar de Vereniging Familie Kingma bijgekomen, met als voornaamste doel de familiale betrekkingen tussen alle nazaten te onderhouden. Waar in 1964 de meeste neven en nichten elkaar nog kenden, is het voor de kinderen van de 9de generatie na Hylke Jans ingewikkeld om uit te zoeken hoe ze lid van de Kingmafamilie zijn.

Op deze website staat de stamboom en de geschiedenis van de familie uitgebreid beschreven. Ook zijn er de vele publicaties, Kingma Kronieken en andere wetenswaardigheden te vinden.


Deze website wordt beheerd door de Vereniging Familie Kingma. Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op via mail@kingmakkum.nl.


Op deze site
427 artikelen | 1027 foto's
1624 familieleden
Laatste update: 25-07-21

Mededeling:
Op verzoek hebben wij de toegang tot artikelen en de stamboom grotendeels gesloten. Na ingang van de AVG op 25 mei 2018 hadden wij de stamboom al gesloten, echter bleek dat niet voldoende. Wij konden niet de privacy van alle personen waarborgen zoals ons dat door wetgeving wordt opgelegd. Momenteel doorlopen wij alle beschikbare informatie en brengen deze weer online (met of zonder login) waarbij wij persoonsgegevens makkelijk kunnen verbergen of verwijderen indien gewenst. Dank voor uw begrip.
mvg, de VFK

Kingma wapen

Het Familiewapen

Het wapen werd gevoerd door leden van het eigenerfde geslacht (thoe) Kingum/ (van) King(e)ma op Kingma state te Zweins. Huidige naamgenoten stammen overwegend uit dit geslacht, frequent ook via vrouwelijke lijn, waaronder het geslacht Kingma uit Makkum. Lees meer...


Vereniging Familie Kingma

Vereniging Familie Kingma

De Vereniging Familie Kingma is bedoeld voor alle nakomelingen van Hylke Jans Kingma en Ytje Hayes. Het doel van de vereniging is de contacten tussen de nakomelingen te bevorderen en hun voortdurende geschiedenis - in brede zin - warm te houden. Lees meer...


Kingma Stichting

Kingma Stichting

De Kingma Stichting heeft de status van ANBI-stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Kingma Stichting bevordert onderzoek naar de geschiedenis van scheepvaart, rederij, nijverheid en koophandel in Friesland, met name in Makkum en de Friese Zuidwesthoek. Lees meer...


Tegeltableau

Het tegeltableau

Het tegeltableau is in de 18de eeuw in Friesland gemaakt en toont een afbeelding van het kofschip De Twee Gebroeders, dat in 1741 werd gebouwd in opdracht van Hylke Jans Kingma. Het tableau is door de Kingma Stichting in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaart Museum. Lees meer...


Norway

De naam Kingma

De oorsprong van de naam Kingma is nauw verbonden met de Kingma State te Zweins bij Franeker. De eerste vermelding dateert uit 1413, wanneer Sicke Sjaerda in de rechtsomgang van Franeker wordt genoemd als 'ruygther thoe Kinghum'. Lees meer...


Norway

De Jongs Leen

Stichting Gebroeders De Jong's Leen is opgericht in 1921 en beheert de nalatenschap van de gebroeders De Jong. Zij hebben hun vermogen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de educatie van afstammelingen van het echtpaar Herre Rinia en Reinskje van der Sluis. Lees meer...