VerenigingStichting

Het Wapen

Beschrijving: Gedeeld: I in goud een zwarte halve adelaar uitgaande van de delingslijn; II doorsneden: A in zilver twee zwarte wulken; B in blauw een gouden pijl. Helmteken: een zwanehals met kroon.

Bord met Kingmawapen

Dit wapen werd gevoerd door leden van het eigenerfde geslacht (thoe) Kigum/ (van) King(e)ma op Kingma State te Zweins. Huidige naamgenoten stammen overwegend uit dit geslacht, frequent ook via vrouwelijke lijn, waaronder het op deze site beschreven geslacht Kingma uit Makkum. Vroegst bekende bewoner is Jelle Kingum geboren rond 1450, gestorven tussen 1514 en 1538. De gouden pijl wordt tevens gevonden in het wapen, gevoerd door het geslacht Sjaer(de)ma, die voor de Kingma's vanouds bezitters waren van het "guod thoe Kingum". Dit zou kunnen wijzen op een verwantschap met dit geslacht.