Samenstelling Bestuur Stichting de Jong\'s Leen 
 

J. Herre Kingma voorzitter
mail@herrekingma.nl

Antje van Dijk secretaris
info@dejongsleen.nl

Erik N. C. Meijer insp. studievoortgang
meijer.es@planet.nl

Klaas-Jan van Dijk procuratiehouder
kjvdijk@hotmail.nl