Samenstelling Bestuur Kingma Stichting 
 

Lourens Oldersma voorzitter
olderien@gmail.com

Hylke Jan Kingma penningmeester / secretaris
kingma.vanderkaaij@gmail.com

Hugo ter Avest bestuurslid

Fred van Gelderen bestuurslid

Hylke Kingma bestuurslid