Vereniging Hendrick de Keyser verwerft het Kingmahuis 
 
HJ. Kingma log in voor tekstopties 

Kingma HuisIn januari 2010 heeft Vereniging Hendrick de Keyser heeft het monumentale pand aan het Vallaat 22 in Makkum van de Stichting Monumenten Makkum, beter bekend als het Kingmahuis, verworven. Het Kingmahuis is 260 jaar verbonden geweest met de familie Kingma en door de overdracht zal deze band blijven bestaan.

Vereniging Hendrick de Keyser staat voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. In Friesland heeft de vereniging 25 bijzondere panden in haar bezit: van een 19de-eeuwse reddingbootloods op Vlieland en een vissershuisje in Moddergat tot woonhuizen in Leeuwarden, Harlingen en Balk.

Het ons zo bekende huis, op de foto in de sneeuw, zal door Hendrick de Keyser worden gerestaureerd met zorgvuldig behoud van de monumentale Kingma-kenmerken. De aanwezige betonnen kluis en bankruimte zorgen al jaren voor bouwkundige problemen en ook het houtwerk van de balkenlaag is aangetast. Na de restauratie streeft de Vereniging naar het in ere herstellen van de historische functie van het pand: Het Kingmahuis zal opnieuw worden bewoond.

Voor meer informatie: Verwerven Kingmahuis op website Hendrick de Keyser