Overzicht stichtingen 
 

Kingma Stichting
De Kingma Stichting heeft de status van ANBI-stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Kingma Stichting is geëvolueerd tot een Stichting met een brede doelstelling die niet beperkt is tot Kingma-gerelateerde initiatieven, maar bevordering van onderzoek naar de geschiedenis van scheepvaart, rederij, nijverheid en koophandel in Friesland, met name in Makkum en de Friese Zuidwesthoek.


Stichting Gebroeders de Jong's Leen
De gebroeders de Jong, Reinder Sijt­zes de Jong (*30-01-1837 †08-04-1919) en Tjeerd Sijtzes de Jong (*10-11-1839 †12-12-1921), zijn kleinkinderen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis. De gebroeders hebben de stichting in 1921 in het leven geroepen om alle nakomelingen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis te kunnen laten studeren. Inmiddels is het aantal nazaten wat kan solliciteren naar een pensie flink gegroeid.