Nieuwsarchief 2011 
 

Nu in het vernieuwde Fries scheepvaartmuseum te Sneek:

de portretten van Hylke Jans en Ytje Hayes

 

Zeker is dat een groot deel van de nazaten van Hylke Jans en Ytje Hayes het zeer waardeert dat deze portretten nu voor iedereen te bezichtigen zijn en niet ergens in een particuliere kamer of zolder ouder en ouder worden of op een veiling worden verkocht en zo los raken van hun geschiedenis, of 'gewoon' verdwijnen.

Het FSM bewaart meer "Kingmavoorwerpen", die voor een deel in bruikleen zijn en voor een deel zijn geschonken, zoals deze portretten.

Andere historisch waardevolle voorwerpen in het FSM zijn bijvoorbeeld een derde portret, dat van Trijntje Jans, dochter van Hylke en Ytje en echtgenote van Yme Tigchelaar, het tegeltableau van de oliemolen, de Workummer ellemaat van Hylke Jans, de arrenslee van Hylke Jans die ooit de aanleiding was om de Kingma Stichting op te richten, de "Duitse muts" van Ytje Hayes en het tegeltableau dat de buitenkant van 'onze' Kingma Kroniek siert en meer.

Al deze voorwerpen zijn misschien een aanleiding om het FSM binnenkort (weer) eens te bezoeken.

Na de kassa loop je bijna tegen het tableau aan. Doe dan een paar stappen naar links en je ziet de vitrine met de portretten van je voorouders.  Heel wat anders dan 'gewone' portretten, waarvan je de geschiedenis niet kent, laat staan er deel van uitmaakt.

Wie wil weten welke (Kingma)voorwerpen de collectie bergt, zou eens een kijkje moeten nemen op de website www.friesscheepvaartmuseum.nl  en zoeken op de naam Kingma.


Openstelling kerk in Cornwerd 2 juni 2011

Op Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni 2011, is de Nederlands Hervormde kerk in Cornwerd geopend voor publiek. Deze kerk, oorspronkelijk gewijd aan de heilige Bonifatius, werd vermoedelijk al in de dertiende eeuw gesticht. Na uitgebreide restauraties aan onder andere het fundament, het voegwerk en de toren wordt nu het interieur onder handen genomen.

De relatie tussen de Kingma’s en de kerk in Cornwerd is uitgebreid beschreven in deel IV van Makkumer Sier, Makkum en Cornwerd. In dit boek wordt ook het naambord van de Rinia’s uit de kerk beschreven (blz 63). Het naambord is tijdens de restauratie veilig opgeslagen en is op dit moment niet te bezichtigen.

 

De kerk is geopend op donderdag 2 juni 2011 van 's morgens 10 uur tot 's middags 15 uur. U bent van harte welkom!

 


 

Kingmahuis overgedragen aan Hendrickdekeyser

Kingma HuisPer 2010  is het Kingmahuis aan Vallaat 22 te Makkum, overgedragen aan Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging staat voor het beheer en behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. Vele van de Kingma-voorwerpen en –correspondentie die tot 2009 in het Kingmahuis lagen opgeslagen, zijn in bruikleen overgebracht naar het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek of familieleden. Lees verder...