HAYES, Ytje

HAYES, Ytje

Vrouwelijk 1712 - 1798

Generaties:      Standaard    |    Compact    |    Alleen tekst    |    Register    |    PDF

(Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.)

KINGMA, Jan Mannelijk
KOOL, Ybeltje Vrouwelijk
TICHELAAR, Pieter Mannelijk
TICHELAAR, Feikje Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
TICHELAAR, Bottje Vrouwelijk
VAN WETZINGA, Harm Pieter Mannelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Sybrigje Vrouwelijk
TICHELAAR, Jelmer Mannelijk
KINGMA, Leendert Mannelijk
DIJKSTRA, Janke Vrouwelijk
KINGMA, Jan Mannelijk
KINGMA, Renskje Vrouwelijk
DE HAAS, Rinnert Mannelijk
Onbekend
 = Nieuw overzicht
KINGMA Mannelijk
KINGMA, Bottje Vrouwelijk
BOS, Jan Mannelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Jan Mannelijk
KINGMA, Hendrik Mannelijk
KINGMA, Hylke Jan Mannelijk
DOOYKES, Neeltje Vrouwelijk
KINGMA, Yda Botia Vrouwelijk
KINGMA, Haye Mannelijk
KINGMA, Haye Mannelijk
KINGMA, Ybeltje Vrouwelijk
KINGMA, Janke Vrouwelijk
HORN, Jacob Mannelijk
KINGMA, Leendert Mannelijk
KINGMA, Leendert Mannelijk
WILLEMSEN, Johanna Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Rinske Vrouwelijk
VAN DE POLL, Berend Mannelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Janna Vrouwelijk
KINGMA, Sijbrigje Vrouwelijk
VLEMINK, Arend Mannelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Yda Vrouwelijk
KINGMA, Robijn Mannelijk
KINGMA, Leendert Mannelijk
SYBRENS, Rinske Vrouwelijk
KINGMA, Trijntje Vrouwelijk
KINGMA, Yda Vrouwelijk
KRUISINGA, Joost Izaak Mannelijk
KINGMA, Marten Hylkes R.N.L. Mannelijk
ONEIDES, Trijntie Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
POSTMA, Akke Vrouwelijk
BANGMA, Riemke Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Herrius Mannelijk
TROMP, Akke Vrouwelijk
KINGMA, Baukje Vrouwelijk
VAN SOMEREN GREVE, Koenraad Mannelijk
KINGMA, Sybrand Mannelijk
KINGMA, Sybrand Mannelijk
ZOUTMAN, Grietje Vrouwelijk
KINGMA, Hylkia Vrouwelijk
HALBERTSMA, Johannes Mannelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Hylke Mannelijk
RINIA, Jeltje Vrouwelijk
KINGMA, Paulus Mannelijk
KOOPMANS, Grietje Vrouwelijk
TROMP, Wigle Mannelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Johanna Vrouwelijk
KOOPMANS, Klaas Mannelijk
MAAS, Jan Willem Mannelijk
ONEIDES, Margaretha Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
TJEBBES, Dieuwke Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
MAAS, ds. Marten Hylke Mannelijk
MAAS, Cornelis Mannelijk
KINGMA, Botje Vrouwelijk
MAAS, ds. Willem Mannelijk
KINGMA, Hylke Mannelijk
MATHLENER LODERUS, Adriana Petronella Christina Vrouwelijk
KINGMA, Herre Rinia Mannelijk
KINGMA, Paulus Hoekema Mannelijk
VAN DER HOEVEN, Mattha Cornelia Vrouwelijk
KINGMA, Reiner Marten Mannelijk
KINGMA, Marten Mannelijk
BRUNINGHAUSEN, Agneta Carolina Johanna Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Jan Hylke Mannelijk
KINGMA, Jan Hylke Mannelijk
KINGMA, Tjeerd Herre Mannelijk
DE LOOZE, Foekje Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Sybrichje Vrouwelijk
KINGMA, Jan Hylke Mannelijk
BRITZEL, Tietia Maria Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
KINGMA, Jan Mannelijk
RINIA, Sybrigje Vrouwelijk
KINGMA, Eelco Paulus Hyacinthius Mannelijk
VAN WAGTENDONK, Catharina Maria Vrouwelijk
KINGMA, Petrus Horreus Mannelijk
VAN DRIESUM, Maria Vrouwelijk
HORREUS-ROMAR, Feikje Vrouwelijk
KINGMA, Marten Hylkes Mannelijk
HOEKEMA, Baukje Vrouwelijk
TIGCHELAAR, Yme Mannelijk
BANGMA, Klaaske Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
TIGCHELAAR, Syke Vrouwelijk
TIGCHELAAR, N.N.
TIGCHELAAR, Freerk Mannelijk
BAKKER, Neeltje Vrouwelijk
TICHELAAR, Sanneke Vrouwelijk
DE JONG, Romke Mannelijk
DEKKER, Gijsbert Mannelijk
KINGMA, Trijntje Vrouwelijk
TIGCHELAAR, Yme Mannelijk
KINGMA, Bottje Vrouwelijk
HAARSMA, Jan Mannelijk
KINGMA, Baukjen Vrouwelijk
 = Nieuw overzicht
HAYES, Ytje Vrouwelijk
KINGMA, Hylke Jans Mannelijk